Návod Rváče: č.29 – Dysbalance vzniklé z provozování MMA

Už nějakou chvíli (rok a půl) sepisuju studii, která se zabývá nápravou dysbalancí, které v těle rváče vznikají provozováním MMA. Člověk má vždycky jednu ruku přední, jednu nohu zadní, tělo vytočený jedním směrem – není hezký, jak se to po pár měsících zkracuje a křiví. Protože v blízký době finišujeme a půjde to ven, dám vám sem pár útržků, pro orientaci v tématu a předběžný namlsání.

Přikládám zde kopie zpracovaného textu. Nebudu sem dávat všech víc jak sto stránek a desítky ilustrací (by se to sem nevešlo :D), ale následující citace dobře a jednoduše uvedou do problematiky věci. Doufám, že studie do budoucna pomůže hodně rváčům k delší aktivní kariéře :).

Vzhledem k trendu postupné specializace se nám pohyb obecně vzatý rozděluje do mnoho pod-pohybů funkčních. Dokážeme do pojmu “Sport“ postavit vedle sebe aktivity jako jsou golf, MMA, krasobruslení a skok o tyči. Je tedy důležité, abychom si uvědomili následující: Každý sport, který se nezabývá harmonickým rozvojem těla, tělo nějakým způsobem deformuje, protože jeho základem je jen omezený soubor funkčních pohybů. U golfu je to švih v předklonu zleva doprava a víc nic. U MMA především práce před tělem a v rotaci trupu. U krasobruslení dokonalá práce s těžištěm těla a skokem v klouzavém posunu. U skoku o tyči technické zvládnutí zatnutí těla při prohybu tyči a prohybu těla při propnutí tyče (tj. expertní přenášení pohybového potenciálu tělem). A tak dále.

Je tedy potřeba si uvědomit následující – naše těla se každému specializovanému sportu přizpůsobují. Po čase dochází k jistým deformacím – dysbalancím. Tyto dysbalance kopírují funkční pohyby v našich sportech – používáme-li stále dokola jediný pohyb, používáme tím stále dokola jen omezený počet svalových soustav. Tyto svalové soustavy se přizpůsobují požadovanému pohybu – sílí, získávají nepřirozený rozsah (zkracují se nebo naopak roztahují do hyper mobility v přilehlém kloubu) a tak dále.

To ovlivňuje svalové soustavy okolní. Pokud se například můj prsní sval soustředí pouze na pohyb rukou vpřed, postupně “naposiluji“ tu jeho část, která tento pohyb vytváří – ale atrofuji ty jeho části, které pomáhají rameni v dalších pohybech, jako je například rotace ruky, zvednutí ruky od pasu a tak dál. Tyto atrofované části (tedy části atrofované vlivem specializace daného sportu) neplní svou dopomocnou funkci – a veškerou práci jsou tedy nuceny vykonat svaly ramene. Ty se pak začínají velice rychle přetěžovat, až nakonec dojde ke zranění. (Proto má většina závodních Bench Pressařů utržené rameno.)

Položíme si ihned na začátek několik jednoduchých otázek, které nám udělají ve všem jasno:

  1. Děláme stejný počet úderů na levou i pravou stranu?
  2. Děláme stejný počet technik na zemi na levou i pravou stranu?
  3. Máme přehled o tom, jaký je rozdíl v počtech technik na obě strany?
  4. Máme přehled o tom, která technika nám jde lépe na pravou a která na levou stranu?
  5. Děláme nějaké kompenzační cvičení?

Většina z nás na tyto otázky odpovídá negativně, nebo odpověď nemá. Podíváme se proto na průměrný trénink v Penta-stylu v číslech a s trochou selského rozumu:

Nácviky na zemi obvykle cvičenec zkouší na obě strany. Po zjištění, která strana mu více vyhovuje, aniž by o přemýšlel o tom jak, nebo proč, začne tuto stranu lehce upřednostňovat. Toto nevědomé upřednostňování (člověk se víc soustředí na kvalitní provedení techniky, než na počítání vyrovnanosti nasazení zleva/zprava) vytváří návyk – zkratkovitý vzorec jednání při určitých podnětech. Umím-li tedy například nasadit při nácviku techniky triangl na levou i pravou stranu, ale o 10% lépe mi to jde na tu pravou, pak drtivá většina trianglů, které nasadím v zápasu, bude vpravo. A v případě, že se objeví vhodná situace k nasazení trianglu nalevo, zápasník tuto situaci nedokáže vyhodnotit tak efektivně, jako kdyby se objevila napravo – takže ji nejspíše nevyužije (a promrhá).

Je tedy vlastně nemožné využívat tělo při MMA harmonicky. Stačí, abychom při nácviku techniky trianglu měli o trochu protaženější rozsah pravého kyčelního kloubu – a do konce své zápasnické kariéry budeme mít problém rozpoznat vhodnou chvíli k nasazení techniky na druhou stranu, tedy nebudeme nasazovat na druhou stranu jinde, než v cíleném tréninku, což je z celkového času zápasnické kariéry minimum.

A pak zde máme samozřejmě i složitější otázku shodnosti jednostranných technik – nejlépe to vysvětlím na boxerovi: Přední hák se liší od zadního háku. Postavím-li ortodoxního boxera do ortodoxního gardu, má nejspíš oba háky silné a technicky dokonalé. Postavím-li ale do ortodoxního gardu Jižní Tlapu, rváč bude s největší pravděpodobností klesat s výkonem i technikou. A nemusí to být tím, že má levou ruku (s ramenem a prsním svalem) “naposilovanější“ – může to být třeba tím, že v opačném gardu zapomíná při zadním háku používat vytočení paty, nebo ji vytáčí o 10° méně, a tak dále.

Technika se tedy liší, biomechanika úderu je jiná a celková kineziologie úderu odhalí zapojení několika jiných svalů, než při úderu původním.

Takže řešení dysbalančních počtů po tréninku/sparingu tím, že si pak obrátím gard a odjedu přibližně stejné počty i na druhou stranu, není samospasné, protože hloubka zvládnutí techniky je na jiné úrovni.

Vznik jedné dysbalance navíc podporuje rozvoj dalších. Tyto sub-dysbalance pak vznikají jen jako reakce těla na snahu vyrovnat negativní projevy té původní. Dochází tak třeba na základě špatné flexibility kotníku k rozvoji problému v koleni. Ten spustí vyosení pánve. Vyosená pánev se projeví na páteři. Páteř pohne s rameny a krkem.

Následkem toho všeho navíc tělo začne ne-harmonicky zapojovat různé svalové soustavy. Tyto se začnou přizpůsobovat nově vzniklým úhlům a zátěžím (jejich míře) – takže zbytňují a atrofují, stahují se a protahují.

Nebrečte, nepanikařte, nepřestávejte se mlátit! Postupně se publikací prokousáváme tím, co jsou fázické a tonické svaly, navazující mobilitní a stabilitní zóny a kinematické řetězce – k tomu, že stačí vedle tréninku mlácení zapojit trénink dysbalančně srovnávací (nepleť si s kondičním tréninkem, kde si k průseru akorát dál pomáháš).

S Medvědicí nafotíme všechny preferovaný cviky, aby to bylo o to lépe pochopitelnější a studie pak bude k dispozici pro všechny správný Smoker´s zdarma 😉

Držte palce, podporujte, rádi vám to budeme i nadále vracet, borci. BN vládne!